Beschrijving

Verkoop via inschrijving:

2 percelen landbouwgrond gelegen aan de Ganzenmars te Den Ham, nabij de bebouwde kom.
Momenteel zijn beide percelen in gebruik als grasland.

De percelen worden in 3 kavels aangeboden:

Kavel A. perceel Den Ham O 534, groot 1.33.90 ha
Kavel B. perceel Den Ham O 537, groot 0.13.50 ha
Kavel C. percelen Den Ham O 534 en O 537 samen, groot 1.47.40 ha.

Inschrijven op één van de kavels of beide kavels samen kan tot uiterlijk vrijdag 2 juli om 13.00 uur door een inschrijvingsformulier in te leveren bij ons kantoor te Den Ham.
Het inschrijvingsformulier kunt u downloaden vanaf de website, of opvragen per email.
Tevens zijn de inschrijvingsvoorwaarden op te vragen bij ons kantoor.

Bijzonderheden

- Geen ruilverkavelingslasten
- Geen betalingsrechten

Kenmerken