Aankoop

Onroerend goed koop of verkoop je niet zomaar. Deze beslissing kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming maar ook voor u en uw gezin.

Daarnaast spelen er allerlei zaken bij aan- of verkoop van onroerend goed zoals bestemming van het object, de milieuvergunning, bouwkundige zaken, de kadastrale situatie, bodem- en/of grondwatertoestand etc.

Om deze redenen is goed advies bij de aan- of verkoop van groot belang.

AgroFundus begrijpt de emoties die aan- of verkoop teweeg kunnen brengen.

Ook zijn wij als gecertificeerde makelaar/taxateur op de hoogte van procedures en regels omtrent aan- en verkoop.