Taxaties

Een taxatie van agrarisch vastgoed vraagt om specifieke kennis over het onroerend goed, maar zeker ook om kennis van de agrarische sector.

Voordat wij een taxatie voor u uitwerken, bepalen we eerst samen het doel van de taxatie. Dit omdat het doel van de taxatie nauw samenhangt met de uiteindelijke waardebepaling welke van toepassing is.

AgroFundus is aangesloten bij de brancheorganisatie VBO Makelaar. Ook is de taxateur van AgroFundus gecertificeerd en geregistreerd in het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) wat inhoud dat een “praktijkdiploma Landelijk Vastgoed taxateur” vereist is en continue bijscholing verplicht is om in dit register geregistreerd te mogen blijven.

U kunt bij ons onder andere een taxatie laten uitvoeren voor

- Aan- of verkoop van een agrarisch bedrijf

- Aan- of verkoop van landbouwgrond

- Bedrijfsovername

- Staking van het bedrijf

- Financiering

- Fiscale (her)waardering

- Rood voor Rood

- Herbouwwaarde